A MAGYAROK ŐSTÖRTÉNETE....!

A MAGYAROK ŐSTÖRTÉNETE....!

A magyarok történetét kutatva, érdekes meg állapításokat, meglepő, tudatos félre magyarázásokat tapasztaltam, az írott és elektronikus médiában. De rá találtam egy tanulmányra.
A tanulmány 2000. novembere óta látott nyilvánosságot. De akkor mit
csinált az elmúlt 10 évben a "Magyar Tudományos Akadémia"? Miért
nem hozta nyilvánosságra?
Akinek, van érdemleges hírforrás az írjon a csoportomba.

Tisztelettel; Laczi Mihály...!


Adminisztrátorok: Mihály Laczi
Baloldalt látsz egy zöld gombot: "CSATLAKOZÁS".
Kattints rá bátran. Utána írd nyugodtan ami eszedbe jut.


Az összes téma »

Legújabb témák

Araczki András
péntek, 2015. december 18. 10:57
Oroszországi leletek írhatják át a magyar őstörténetet A magyar őstörténet roppant nehéz és szövevényes téma. Sokszor nincs egyetértés a legalapvetőbb kérdésekben sem. Honnan jöttünk? A nyelvészeti eredmények miként egyeztethetők össze a régészek által feltárt leletanyagokkal? Milyen...
Araczki András
vasárnap, 2015. szeptember 13. 15:49
A szénizotópos mérések alapján 34.000 évesre saccolt híres boszniai Nap Piramisban székely-magyar rovásírással íródott feliratokat talált egy magyar kutató: Szakács Gábor, s már egyértelműen azonosított húsz rovásbetűt is, melyek egy az egyben megegyeznek a manapság általunk is ismert székely ABC...
Araczki András
csütörtök, 2015. július 9. 18:07
Országunk és az egész Kárpát–medence több mint négy évtizedes, két teljes nemzedéket felölelő tudatos elistentelenítése után, mikor a magyarság, különösen az ötven éven aluliak többségének és nemzetünknek mint közösségnek újbóli megkeresztelkedésére készülünk, fel kell vetnünk a kérdést: milyen...
Araczki András
szombat, 2014. november 1. 10:56
utolsó válasz: hétfő, 2014. november 3. 06:40
Miért nem győzhettünk 1526-ban? Forrás: https://kuruc.info/r/9/135159/
nézettség: 97 | 1 válasz
I. Szulejmán (1520-1566) trónra léptekor az Oszmán Birodalom már három világrészre terjedt ki: Ázsiára, Európára és Afrikára. A török állam területe ekkor nagyobb kiterjedésű volt, mint bármely európai országé. A demográfiai, gazdasági mutatókat és a haderő korszerűségi szempontjait tekintve is...
1. Araczki András: Olvasói levél Lipusz Zsolt Mohács témájú írásához Tisztelt Lipusz Zsolt! A mohácsi csatavesztésről szóló írása sajnos hűen tükrözi az akkori magyarországi valóságot. A történelemtudomány azonban arra való, hogy a jövőre nézve okuljunk belőle. Így szerény
Araczki András
hétfő, 2014. augusztus 4. 23:34
Győztes csatáink
nézettség: 105
Megemlékezések helyett ünnepeket a hétköznapokba Holokauszt megemlékezések hadjáratait éljük át nap, mint nap. Megemlékezések végeláthatatlan sorozata nehezedik a dolgos hétköznapjait élő magyar emberekre, napokig, hetekig, hónapokig, évekig. Mindenkinek jogában áll fejét folyamatosan hátrafelé...
Araczki András
szerda, 2014. július 23. 10:18
Nándorfehérvári diadal
nézettség: 96
1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. 558 éve! Az ostrom 1456. július 4-én kezdődött: a törökök a félkörben körülvett várat a Duna és a Száva közti síkságról ágyúzták, komoly károkat okozva a...
Araczki András
csütörtök, 2014. július 17. 09:35
Minden korszaknak megvolt a maga Dózsa Györgye. A parasztvezér kisnemes a huszadik században a szociáldemokrata és a kommunista mozgalomban foglalt el kitüntetett helyet. A szocializmus alatt kapta meg a nagy parasztvezéri rangot annak ellenére, hogy székely köznemes volt. A tényekről annyit tudni...
Araczki András
péntek, 2014. július 4. 09:06
A pozsonyi csata a honfoglalás korának legnagyobb jelentőségű ütközete volt, mert ebben az összecsapásban a Keleti Frank Királyság a honfoglaló magyarok által frissen megszerzett Kárpát-medence visszahódítását szerette volna elérni. Ez volt a 895-ben kezdődő honfoglalás utáni időszakban az európai...
Nagy Róbert Zoltán
csütörtök, 2014. június 12. 19:46
Vajon elegendő bizonyítékunk van már ahhoz, hogy egy alternatív történelemkönyvet írjunk? Miért és hogyan akadályozza meg a tekintélyelvűség a valóság megismerését? Jobb lenne talán, ha a régmúlt nagy titkait nem bolygatnánk? Az előadó leellenőrizhető források bemutatásával sorra veszi mindazon...
Araczki András
hétfő, 2014. május 12. 16:29
utolsó válasz: vasárnap, 2014. május 25. 19:24
„Szent” István bűne és a turáni átok
nézettség: 116 | 1 válasz
Mikor nem rég kijelentettem, hogy számomra „Szent” István nem szent, sokan felkapták a fejüket, hisz, hogy merek ilyet mondani, hisz ő hozta be a kereszténységet a magyarok közé, és ő volt első királyunk. Na, igen ő hozta be: kárunkra. „Ősi legendák szerint, midőn eleink István király akaratának...
1. Araczki András: Nemzeti önáltatás, hamis próféták és eszmei kufárok (1. rész) Masszívan és széles körben elterjedt divatja van manapság a legvadabb, az elemi történeti ismeretek, de a józan racionalitás parányi szikráját is nélkülöző, történelmi köntösbe bújtatott
Araczki András
szerda, 2014. május 14. 20:04
Pilisszántó kőkereszt
nézettség: 98
2000 szeptemberében a pilisszántói régi temetőben végzett ásatások során egy titokzatos vésetekkel ellátott kődarab került elő, amely a Pálos Keresztes Kő nevet kapta, mivel többek szerint ez a kődarab a pálos rendet alapító Özséb sírkövének egy darabja lehet. Az egy nagy, és két kisebb...
Mihály Laczi
kedd, 2013. június 4. 22:06
utolsó válasz: hétfő, 2014. április 28. 08:49
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!
nézettség: 160 | 2 válasz
Igazságot Magyarországnak! Komolyan kellene végre venni a tényadatokat és tenni valamit a fennmaradásért. Nem elegendő az eddigi rossz magyar szokás szerint legyinteni és mindent elintézni azzal, hogy ugyan, én egymagam mit tegyek, úgy sincs eredménye. Ennek az időnek vége kell, hogy legyen. A...
1. Araczki András: Csak ezt terjeszteni kell, mivel sokan a tanított áltörténelmet ismerik és nincsenek tisztában a valósággal. Egyre több adat támasztja alá, hogy hazugságot tanítottak eddig.
2. Araczki András: Kérdések és válaszok 1. KÉRDÉS: RÉGI VAGY ÚJ NÉP A MAGYAR? HIVATALOS ÁLLÁSPONT: A magyar viszonylag új nép, hozzávetőlegesen a X - XI. században vagy az V. században keletkezett. MEGGYŐZŐDÉSÜNK: A magyar a világ ősnépei közé tartozik, ha ugyan nem éppen a világ
Nagy Róbert Zoltán
péntek, 2014. április 25. 06:18
2014. április 30. szerda 18. órától Táj és kozmosz. Amit a magyar teremtéstörténet mond a Világról, Földről, Tájról és a benne élő Emberről. Pál apostol a korinthusbeliekhez írt első levele 13. fejezet: 12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész...
Araczki András
szerda, 2014. április 23. 16:06
utolsó válasz: szerda, 2014. április 23. 20:18
A finnugor hazugságot 1821-ben találták ki
nézettség: 94 | 3 válasz
Kiszely István magyarságkutató megtalálta a levéltárban a bécsi kancelláriának azt a levelét, amelyben leírják, hogy a rebellis magyaroknak olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem lehetnek büszkék. Kiszely István magyarságkutató megtalálta a levéltárban a bécsi kancelláriának azt a levelét...
2. Araczki András: http://www.magyarvagyok.com/videok/29-Oktato/2603-A-Magyarok-Eredete-Kiszely-Istvan-02-2.html
3. Lázár János: Az se ma volt...de persze sk mindent mást is már régebben kitaláltak.
Araczki András
vasárnap, 2014. április 20. 17:48
Grandpierre Atilla: Szkíták Trójában A magyarság őstörténelmének egyik legrejtettebb szála Trójához vezet. Anonymus, a híres krónikaíró, legelső nagy munkáját Trójának szentelte. A művet a történelem titkos tényezői eltüntették. Anonymus második főművét, a Gesta Hungarorum-ot szintén betiltották...


Az összes tag »

Legújabb tagok